Ang Ultimate Guide sa Ibat-ibang Version ng Online Poker sa 747Live

Ang poker ay isa sa mga pinaka-popular na laro sa mga online casino, at sa 747Live, makakakita ka ng iba’t ibang uri ng poker na maaaring subukan. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang iba’t ibang poker varieties na matatagpuan sa mga online casino, ang kanilang mga rules, strategies, at tips para mapahusay ang iyong paglalaro. Ang gabay na ito ay makakatulong sa iyo na maging pamilyar sa iba’t ibang anyo ng poker at magbibigay sa iyo ng edge sa paglalaro sa 747Live.

1. Texas Hold’em

Overview

Ang Texas Hold’em ang pinaka-popular na variant ng poker na nilalaro sa buong mundo, at ito rin ang pangunahing variant na makikita sa 747Live. Ang layunin ng laro ay makabuo ng pinakamagandang limang-card hand mula sa dalawang hole cards at limang community cards.

Mga Batas

 • Deal: Bawat player ay bibigyan ng dalawang hole cards na tanging sila lamang ang makakakita.
 • Betting Rounds: May apat na betting rounds – pre-flop, flop, turn, at river.
 • Showdown: Ang player na may pinakamagandang hand ang mananalo sa pot.

Strategies

 • Starting Hands: Piliin ang iyong starting hands ng maingat. Ang Aces at Kings ay malalakas na hands, habang ang mababang pares at suited connectors ay maaaring laruin depende sa sitwasyon.
 • Positional Awareness: Ang iyong position sa table ay napakahalaga. Ang pagiging sa late position ay nagbibigay ng advantage dahil makikita mo muna ang aksyon ng ibang players bago ka magdesisyon.
 • Bluffing: Gamitin ang bluffing ng strategically upang malito ang iyong kalaban. Huwag masyadong mag-bluff dahil maaari itong magdulot ng malaking pagkatalo.

2. Omaha

Overview

Ang Omaha ay isang variant na katulad ng Texas Hold’em, ngunit may ilang key differences. Sa Omaha, bawat player ay bibigyan ng apat na hole cards at kailangan nilang gamitin ang dalawang hole cards kasama ang tatlong community cards upang makabuo ng limang-card hand.

Mga Batas

 • Deal: Bawat player ay bibigyan ng apat na hole cards.
 • Betting Rounds: May apat na betting rounds – pre-flop, flop, turn, at river.
 • Showdown: Kailangan gamitin ng player ang dalawang hole cards at tatlong community cards upang makabuo ng hand.

Strategies

 • Hand Selection: Dahil sa pagkakaroon ng apat na hole cards, maraming kombinasyon ang possible. Piliin ang hands na may potential na bumuo ng straight, flush, o full house.
 • Draw Heavy: Dahil maraming draw possibilities sa Omaha, maghanda sa paglalaro ng hands na may strong drawing potential.
 • Position: Gaya ng Texas Hold’em, ang positional awareness ay mahalaga. Mas mainam na maglaro ng malalakas na hands sa early position at speculative hands sa late position.

3. Seven-Card Stud

Overview

Ang Seven-Card Stud ay isang klasikong poker variant na nilalaro bago pa maging popular ang Texas Hold’em. Sa laro na ito, bawat player ay bibigyan ng pitong cards, tatlo dito ay nakataob at apat ang nakaharap. Kailangan mong makabuo ng pinakamagandang limang-card hand mula sa iyong pitong cards.

Mga Batas

 • Deal: Bawat player ay bibigyan ng tatlong cards (dalawa ay nakataob at isa ay nakaharap).
 • Betting Rounds: May limang betting rounds, na kilala bilang third street, fourth street, fifth street, sixth street, at seventh street.
 • Showdown: Ang player na may pinakamagandang hand mula sa pitong cards ang mananalo.

Strategies

 • Starting Hands: Piliin ang iyong starting hands ng maingat. Ang malalakas na pares at suited connectors ay mga magandang starting hands.
 • Observation: Dahil maraming cards ang nakaharap, magagamit mo ito upang magdesisyon kung anong cards ang hawak ng iyong kalaban.
 • Patience: Ang Seven-Card Stud ay isang laro ng patience. Huwag madaliin ang pagtaas ng taya at hintayin ang magandang pagkakataon.

4. Razz

Overview

Ang Razz ay isang variant ng Seven-Card Stud, ngunit ang layunin dito ay makabuo ng pinakamababang hand. Sa Razz, ang Aces ay mababa, at ang straights at flushes ay hindi binibilang laban sa iyo.

Mga Batas

 • Deal: Bawat player ay bibigyan ng tatlong cards (dalawa ay nakataob at isa ay nakaharap).
 • Betting Rounds: May limang betting rounds, na kilala bilang third street, fourth street, fifth street, sixth street, at seventh street.
 • Showdown: Ang player na may pinakamababang limang-card hand ang mananalo.

Strategies

 • Low Cards: Piliin ang hands na may mababang cards (7 pababa) sa simula.
 • Observation: Bantayan ang nakaharap na cards ng iyong kalaban upang malaman kung ano ang kanilang posibilidad na hawak.
 • Consistency: Dahil ang layunin ay makabuo ng pinakamababang hand, magfocus sa pagkakaroon ng mababang cards mula sa simula hanggang dulo.

5. Five-Card Draw

Overview

Ang Five-Card Draw ay isang simpleng variant ng poker na madalas nilalaro sa mga home games. Bawat player ay bibigyan ng limang cards at may pagkakataong magpalit ng ilan sa kanilang cards upang makabuo ng pinakamagandang hand.

Mga Batas

 • Deal: Bawat player ay bibigyan ng limang cards.
 • Draw: May isang round ng drawing kung saan maaaring palitan ng player ang ilan sa kanilang cards.
 • Betting Rounds: May dalawang betting rounds – bago at pagkatapos ng draw.
 • Showdown: Ang player na may pinakamagandang limang-card hand ang mananalo.

Strategies

 • Starting Hands: Piliin ang iyong starting hands ng maingat. Ang high pairs at three of a kind ay malalakas na hands sa Five-Card Draw.
 • Drawing: Magpalit lamang ng mga cards kung kinakailangan. Ang pagbabawas ng maraming cards ay maaaring magbigay ng clue sa iyong kalaban tungkol sa lakas ng iyong hand.
 • Bluffing: Gamitin ang bluffing ng strategically upang malito ang iyong kalaban, lalo na kung magpapalit ka ng isang card lamang.

6. Video Poker

Overview

Ang Video Poker ay isang electronic version ng poker na pinagsasama ang elements ng slot machines at poker. Sa laro na ito, maglalaro ka laban sa machine at susubukan mong makabuo ng winning hand combination.

Mga Batas

 • Deal: Bibigyan ka ng limang cards sa simula.
 • Draw: May isang round ng drawing kung saan maaari kang magpalit ng ilan sa iyong cards.
 • Payout: Ang payout ay base sa iyong final hand combination.

Strategies

 • Pay Table: Alamin ang pay table ng machine na nilalaruan mo upang malaman mo kung anong hand combinations ang may mataas na payout.
 • Drawing: Piliin ang cards na papalitan base sa probability na makakabuo ng winning hand.
 • Bankroll Management: Gaya ng ibang uri ng poker, ang tamang bankroll management ay mahalaga upang mapanatili ang iyong paglalaro.

Conclusion

Ang paglalaro ng iba’t ibang uri ng poker sa 747Live ay nag-aalok ng kakaibang excitement at strategic challenges. Ang bawat variant ay may kanya-kanyang unique rules at strategies na dapat pag-aralan at masterin. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at praktis, maaari mong mapataas ang iyong tsansa na manalo at mag-enjoy sa paglalaro ng poker online. Sana’y ang gabay na ito ay nakatulong sa iyo upang mas maging pamilyar sa iba’t ibang poker varieties at magbigay ng edge sa iyong susunod na laro sa 747Live. Good luck at happy playing!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2024 747 Live Casino Login & Signup Page